slider1

Úvod

[three_fourth first]

[sidebar_tab_container initial_open=”1″ boxed=’false’ ]

[sidebar_tab icon=’Graph.png’ title=”Vízia spoločnosti”]

Vízia spoločnosti

• Byť lídrom na trhu
• Byť kompetentným, dôveryhodným a spoľahlivým partnerom.
• Byť firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou.

[sidebar_tab icon=’Blocks_Images.png’ title=”Poslanie spoločnosti”]

Poslanie spoločnosti

Poslaním našej firmy je čo najefektívnejšie využívanie všetkých vedomostí, skúseností a zručností nášho pracovného potenciálu, ktorým ponúkame komplexné služby v oblasti opracovania kovu jednoduchým spôsobom, kompletovania uhlíkových systémov, odborných a poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, výroby káblov a montážnych prác.

[sidebar_tab icon=’Help.png’ title=”Certifikácia”]

Certifikácia

Spoločnosť HaBe Servise, s.r.o. získala certifikát systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2009 pre tieto činnosti: Priemyselná výroba v elektronike a jemnej mechanike.

ISO SGS 001