Výroba a služby

HaBe Servise sa zaoberá najmä kompletovaním uhlíkových systémov, výrobou káblov a opracovaním kovu jednoduchým spôsobom. Poskytuje tiež flexibilné pracovné kapacity, montážne práce,  triedenie, preskúšavanie, opracovanie a čistenie. Spoločnosť funguje aj ako personálna agentúra.